برای ارتقاء نرم افزار به آخرین نسخه برنامه دانلود شده را در پوشه نرم افزار قرار داده و اجرا کنید.

بسته نصبی آخرین ورژن نرم افزار

برای ارتقاء نرم افزار به آخرین نسخه فایل دانلودی را در پوشه نرم افزار جایگرین نمایید.

فایل اجرایی آخرین ورژن نرم افزار

بخش در لیست فاکتور

بخش در پرینت فاکتور

فاکتور های باز مشتریان

FIFO در سود کالا

لیست فاکتور های باز

سود و زیان بر اساس تراز در FIFO

شماره فاکتورها در حواله و کالا سه واحدی

منطقه و مسیر بازاریاب در لیست حساب شخص

موزع و راننده در چاپ حواله انبار

گزارش کسورات و اضافات فاکتور

لیست انبارگردانی

سخن بزرگان در فاکتور

طرح چاپ چک

طرح چاپ فیش حقوقی

فاکتور A4 ساده

فاکتور A4 شرکتی

فاکتور A4 رسمی

پارسان افزار شیراز

فاکتور A5 ساده

فاکتور ۸ سانتی متری

top