نرم افزار حسابداری پارسیان نسخه شرکتی

با استفاده از نرم‌افزار حسابداری پارسیان ، داد و ستدهای مالی سریع تر، دقیق‌تر و با هزینه پایین‌تری ثبت می‌گردند. انتخاب نرم‌افزار حسابداری مناسب برای سازمان نیازمند بررسی دقیق در زمینه‌های بسیار متنوعی می باشد.

نرم افزارهای حسابداری پارسیان سیستم با استفاده ازامکانات کاربردی و قابلیت های متنوع برای انواع شرکت‌های بازرگانی، خدماتی، پخش، پیمانکاری، کارخانجات، صادرات و واردات و … مناسب می‌باشد. نرم افزارهای حسابداری پارسیان جهت ست شدن با استانداردهای مربوطه به طور منظم به‌روزرسانی می‌شوند و نظرات کاربردی و مفید کاربران در طی سالیان در برنامه اعمال شده است.

top