نرم افزار حسابداری پارسیان نسخه پخش

نرم افزار ویژه پخش پارسیان، علاوه بر امکانات بازرگانی مانند حسابداری، خرید و فروش، سفارشات، دریافت و پرداخت، انبارداری، مبانی چک، مبانی قسط و … ، امکانات اختصاصی شرکت‌های پخش را داراست. با استفاده از نرم‌افزار پخش مویرگی پارسیان میتوان امور مالی، انبارداری، توزیع و فروش شرکت را به صورت یکپارچه مدیریت نمود و از گزارش‌های اختصاصی لازم برای کنترل حوزه‌های تحت مدیریت استفاده نمود و فرایندهای پخش سرد و گرم را با نرم افزار عملی نمود.

top