Image

روبن بصلی

مدیریت


مدیریت تیم نرم افزاری پارسیان با توجه به نیاز بازار و مشتری در صدد رشد روز افزون مجموعه و رضایت کامل بازار و مشتریان گرامی می باشد.

top